Velkomen skal du vere vandrar, Men ver på vakt, farar eller kleder lurer i kvar ein skugge og i kvar ein krå.

Hilgrimsta er eit land regjert av Alvane og har vert eit fredelig land lenge, men det siste året har det vert litt problem med eit av nabolanda i nord. Dei fleste i landet er derimot ikkje bekymra sidan dei fleste ikkje har kjennskap til det som skjer, og dei som kjenner til det legger sin litt til kong Rektar som har heldt freden og dei vonde skapningane i sjakk i mange gode år.

Hilgrimsta

Limbolama Krischm PanserElg kujeger mkjerkreit Arethian Hedinn Nikelai bjsundet89