Hilgrimsta

Del 4

Etter ein heidundranes fest den føregåande natta, vaknar Vivalti opp i baren med noko bakrus. I enden av bardisken ligg ordføraren å søv. Burdnakh kjem ned frå soverommet etter litt. Etter litt oppkvikkande høgg og godt inne i frukosten brasar det ein dverg med namn Oskar(Eivind) inn i baren. Han er svært trugande mot Burdnakh og vil ha han til å svare for noko som har blitt gjort. Oskar spør blant anna om nokon av dei kjenner til ei gruppe magikarar med svarte kapper som han har jakta på det siste året. Han viser i tillegg fram ein grøn jadering med ein svart drake på, men det ringer ei bjelle verken hjå Vivalti eller Burdnakh. Vivalti får overtalt Berg om å setje drikken og maten på reikninga til den andre musikanten. Ordføraren kjenner igjen merket på ringen men er for fyllesjuk til å kome på noko, og går difor å legg seg.
Ute på gata kjem Burdnakh i snakk med den lokale trollmannen, som seier at alle urteleveransane hans har forsvunne på vegen opp til Silvernman Hafi 1. Vivalti og Burdnakh finn ut at dei vil etterforske saka og når så vidt tak i lagerarbeidaren Bjørn som er på veg ut av gruvebyen med malm. Han vil gjerne ha med seg livvakter på turen. I mangel på fleire leietrådar i si eiga leiting ber Oskar om å få bli med.
Følgjet kjem etter kvart til ein leirplass med eit brennande bål men ingen folk. Burdnakh oppdagar ein bogespiss som stikk opp frå ei busk. Etter å ha påpeikt dette for resten spør ei stemme kva dei gjer her. Det er druidealven Aranis Eryn. Han let gruppa få sitje ned å lage mat, og kjem også sjølv og slår seg ned. Han fortel at han leitar etter teikn på ei mørk kraft som har kome fram i skogane den siste tida. Oskar spør han ut om kappekledde folk og prøver å kaste til han ringen, men Aranis fomlar fêlt og ringen forsvinn i graset. Alle er med å leitar, den eine dårligare enn den førre, før Vivalti får nok og går bort å plukkar opp ringen. Med mistanke om ein samanheng mellom leveranseforsvinningane og den vondskapen som har dukka opp, blir Aranis med vidare. Burdnakh kjem på ein plan for å lokke til seg eventuelle overfallsmenn, og alle bidreg på sin måte for gjennomføringa.
Vidare på veg til Klingby, blir dei til slutt angripne av ein gjeng med goblinar. Den årvakne Aranis oppdagar nokre goblinar i eit tre, og får angripe fyrst. Etter dette går alle inn i kamp. Både Bjørn og Oskar vert råka av piler, og Bjørn segnar om. Aramis, Vivalti og Burdnakh drep resten av vettane i trea, medan Oskar hoppar ned frå vogna og rustar seg for nærkamp. Allereie skada går Oskar i bakken etter at to goblinar går til åtak på han med sverd(?). Aranis hiv seg rundt og helbredar dvergen til fullt liv igjen. Med fullt liv igjen og oppmuntrande ord frå Vivalti (“Kom igjen no, ikkje ver ei pyse!”), bankar Oskar sund den eina av dei to goblinane. Burdnakh skyt også ned ein fasan.
Brått dukkar tidenes deiligaste dame(menneske) opp og angrip Aranis frå sida, og skadar han valdsamt. I tillegg kjem det ein stor og fryktelig stygg goblinkaptein som stikk etter Vivalti og høgg etter Oskar. Deretter skjedde mykje på ein gong. Bjørn vaknar opp og slyng ein stein i hovudet på dama, som Burdnakh også set fyr på og Aranis prøvar å forgifte, Vivalti fortel ein genial vits til den store goblinen som brest ut i latter på bakken, noko som opnar for at Oskar og Burdnakh kan gjere ende på den siste vanlege goblinen.
Etter dette spring dama av gårde inn i skogen, Aranis skyt etter men bommar. Burdnakh derimot tek henne igjen og drep henne i flukta. Med goblinkapteinen ute av stand til å gjere noko får Oskar inn to treff som er nok til å få han i bakken.
Gruppa samlar inn verdisaker frå lika; noko gull som dei fordeler mellom seg, ei ringbrynje, og våpena til fienden. Blir lagt i vogna. Bjørn tek ein boge, eit skjold og nokre piler.

Aranis Eryn
Oskar Quartz
Szargholatt Burdnakh (Ole Mathis)
Vivalti (Nikolai)

View
Del 3

Tidleg på morgonen neste dag står Enna opp og møter Skarsnikk som er på veg ut i skogen for å jakte. Ho ber verten i vertshuset, ein stor mann ved namn Berg, om å seie ifrå til Burdnakh at han må leggje att beskjed om han reiser frå landsbyen.

Nokre timar etter kjem Burdnakh ned frå rommet sitt og bestiller frukost, og han får beskjeden. På det eine bordet ligg det ein dverg og søv ut rusen, og ved det andre sit trubaduren Vivalti, som underheldt i baren i natt. Burdnakh set seg ved det bordet, og kjem i snakk med Vivalti, som er nokså bakfull, og som aldri har sett nokon som Burdnakh før. Han bestiller noko for å kvikne til i baren, og får servert eit ufyseleg brygg som inneheld høgg og ymse hemmelege indigriensar. Etter å ha sett korleis Vivalti først spyr etter første slurk, og så kviknar til ved den neste, så kjøper Burdnakh ei perle med høgg frå Berg til å ha i urtepungen sin.

Ordføraren sender bod etter Burdnakh, og gir han jobben med å spore opp ei handelsvogn med ein alv og ein dverg som skulle vore der for nokre dagar sidan. Det høyrest ut som dei same som Enna sat på med tidlegare. Burdnakh får med seg Vivalti på oppgåva, og legg i veg sørover.

Etter nokre timar kjem dei til ein klosterruin der dei høyrer stemmer. I eit forsøk på å snike seg nærmare, vert dei oppdaga, og ut kjem fire menn som krev betaling for ferdsel i “deira” skog: 10 gp per person. Ein femte mann prøver å snike seg rundt Burdnakh og Vivalti, men klarer ikkje å halde seg skjult.

Vivalti klarer å ordne 50% rabatt for seg ved å framføre ein song. Burdnakh tilbyr sine tenester i staden for å betale. Vivalti føreslår at Burdnakh kan hjelpe med å brygge godt alkohol, og bandittane går med på å la han få prøve. Ved å bruke urtekunnskapane sine klarer Burdnakh å mildne smaken på sterkølet som dei lagar, og bandittane er godt nøgde, sjølv om dei framleis krever noko betaling. Men ølsmaking og god underhaldning frå Vivalti gjer at alle dei fem vert skjenka så fulle at dei sovnar. Burdnakh og Vivalti tek alle våpena deira, i tillegg til pengane og andre verdisaker som ligg i ruinen, før Burdnakh tilset høgg i det gjenverande ølet og dei går derifrå.

I kveldinga kjem dei over ein ensam kobolt som prøver å lure dei til å tru at dei er omringa. Burdnakh finn ut at han lyg, og at han eigentleg har blitt forlatt av gruppa si. Han virkar ikkje interessert i noko hjelp, så dei forlet han der og går vidare.

Neste dag finn dei dvergen og alven med den sakna vogna, som har fått øydelagt eine hjulet. Læreguten som sat på hadde visst forlate dei og gått vidare på eiga hand. Burdnakh og Vivalti hjelper til med å reparere vogna, og sit på nord att til Silvern man Hafi 1. Ordføraren, Fleir, betalar dei begge for jobben, og gir dei i oppdrag å reise til klosteret att for å arrestere bandittane. Burdnakh sel unna mesteparten av det han tok frå bandittane før han går til vertshuset for kvelden. Der er Vivalti godt i gong med “trubadurbattle” mot ein meir erfaren trubadur. Han klarer nesten å vinne, men blir slått til slutt. Kvelden vert avslutta(og natta innleia) med at dei to jammar ilag, og dei held det gåande utover natta til stor jubel frå landsbyfolket som er i baren.

(Szargholatt) Burdnakh
Vivalti (Nikolai)

View
Del 2

I Klingby får Enna skyss med ein dverg og ein alv som reiser nordover mot gruvelandsbyen Silvern man Hafi 1 med hest og kjerre. Omlag halvvegs høyrer dei lydar litt lengre framme på vegen. Det viser seg å vere ein middelaldrande mann og ein gut som er i kamp med ein stor bjørn. Før Enna når fram til dei kjem det ein flamme skytande frå skogen på motsett side av vegen. Den treff bjørnen, og skadar han stygt. I raseri slår han omkring seg og flenger opp ryggen til guten før han legg i veg mot der flammen kom frå. Enna skyt bjørnen, som brøler og dett saman.

Ho finn han liggande over ein dragefødd som ser alvorleg skada ut. Den dragefødde presenterer seg som Szargholatt Burdnakh etter at ho har hjelpt han opp. Mannen, Skarsnikk, fortel at bjørnen hadde kome seg laus frå fella på grunn av den ubrukelege læreguten, og takkar Enna og Burdnakh for hjelpa. Guten, som er stygt skadd, får sparken som læregut, og sit på med vogna vidare, medan Enna blir att med Skarsnikk og Burdnakh, og dei flår bjørnen og tok noko av kjøtet som mat.

Dei tre går deretter nordover. Skarsnikk viser vegen, men gjer ein dårleg jobb, så det tek lengre tid enn det skulle å kome seg til Silvern man Hafi 1. Ei natt vert leiren deira angripen av to ulvar, som følgjet tek livet av. Skarsnikk flår dei, og har dermed tre pelsar, og er godt nøgd.

Omsider kjem dei fram. Skarsnikk lovar å gi delar av inntekta frå pelsane som takk for hjelpa(Burdnakh takkar nei, og seier dei to kan dele), men stikk til skogs medan Enna og Burdnakh hjelper Bjørn med å lesse varer i lagerhuset.

Før dei tek kvelden snakkar dei med ordføraren, og får vite at ei av gruvene er stengd på grunn av det som mest truleg er store edderkoppar. Ingen som har gått inn der har kome attende. Det vert lova ei god betaling til den som kan ordne opp, men Burdnakh og Enna vel å utsette det etter å ha vurdert sine noverande evner i strid.

(Szargholatt) Burdnakh
Kristina (fyll inn namn)

View
Klosteret
Gjenoppstanden

Del 1:
Enna våknet opp i eit kloster i byen Tarantella etter å ha blitt alvorlig skada då ho prøvde å stjele eit stort vegg maleri. Sidan ho ikkje klare å løfte bilete med ramme, falt det over ho å skada ho alvorligt. Sidan ho teknisk sett ikkje fekk stjelt noko så fekk ho behalde høgre handa si, men vart bren merka på venstre skulder med tyv merke.

For å vende om på livet sitt tok Enna arbeid med ein omreisande handelsman som kalla seg Greven, saman med ein halving (namn) og ein stor sjeggete mann (namn). Dei skal møtest ved soloppgang dagen etter for avreise. Halvingen stjal penge taska til (namn1) ved første å anledning. (namn1) leita etter halvinger rundt i byen, ho er blant anna innom halving vertshuse, men der bor berre ein alv ved same namne som halvingen. Til slutt klarer (namn1) å finne han og stikker han ned, for så å ta til bake sin eigen pong med halvingen sin pong i rente. vaktane trakk tyven/halvingen med seg etter beina i søla. (namn1) tok inn på eit vertshus og sov natta igjenom. og vokner ved sol oppgang for å oppdage at halvingen sin pong er blit stjålet om natta.

(harald)
Kristina (fyll inn namn)

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.