Hilgrimsta

Klosteret

Gjenoppstanden

Del 1:
Enna våknet opp i eit kloster i byen Tarantella etter å ha blitt alvorlig skada då ho prøvde å stjele eit stort vegg maleri. Sidan ho ikkje klare å løfte bilete med ramme, falt det over ho å skada ho alvorligt. Sidan ho teknisk sett ikkje fekk stjelt noko så fekk ho behalde høgre handa si, men vart bren merka på venstre skulder med tyv merke.

For å vende om på livet sitt tok Enna arbeid med ein omreisande handelsman som kalla seg Greven, saman med ein halving (namn) og ein stor sjeggete mann (namn). Dei skal møtest ved soloppgang dagen etter for avreise. Halvingen stjal penge taska til (namn1) ved første å anledning. (namn1) leita etter halvinger rundt i byen, ho er blant anna innom halving vertshuse, men der bor berre ein alv ved same namne som halvingen. Til slutt klarer (namn1) å finne han og stikker han ned, for så å ta til bake sin eigen pong med halvingen sin pong i rente. vaktane trakk tyven/halvingen med seg etter beina i søla. (namn1) tok inn på eit vertshus og sov natta igjenom. og vokner ved sol oppgang for å oppdage at halvingen sin pong er blit stjålet om natta.

(harald)
Kristina (fyll inn namn)

Comments

Limbolama

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.